top of page
WhatsApp Image 2022-08-23 at 17.20.20.jpeg

Fes-te'n sòci/a

Dóna'ns una mà!

Tria el tipus d'aportació (anual):

En enviar l'alta, dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les dades personals per a les finalitats indicades. 

El tractament de protecció de dades s’efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, Llei Orgànica de Protecció de dades Personals dels Drets Digitals, 3/2018, de 5 de desembre de 2018 i la normativa estatal sobre aquesta matèria. 

En qualsevol moment, mitjançant una petició escrita, podeu exercir el dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició de les dades que hagi facilitat. Si en qualsevol moment vol revocar el seu consentiment a qualsevol dels termes anteriorment esmentats, ho pot comunicar per correu electrònic a l’adreça socis@onamediterrania.cat.

Moltes gràcies!

bottom of page